01.11.2009 10:39

Pořizujeme si terčovce

Existuje spousta různých teorií, které vyznávají chovatelé těchto ryb, kdy, v jakém stáří a velikosti, popřípadě i počtu je nejvhodnější si tyto ryby pořídit. Z naší zkušenosti plyne, že pořizovací velikost ryb pro běžného chovatele je nejlepší okolo 6-8cm, kdy by ryby měly být zhruba ve stáří 4-6 měsíců. U takto mladých a velkých ryb by měly být přizpůsobovací vlastnosti na nové prostředí na velmi dobré úrovni. Jde o to, že pokud kupujeme ryby větší, které byly předtím v měkké vodě (od velikosti 9cm a více- ryby mají již min. okolo 7-10 měsíců), mohou mít tyto po přechodu do tvrdší vody již problém s adaptací. Opačně to samozřejmě nevadí (přechod z tvrdé do měkké vody – pouze pozor na prudkou změnu pH !). U menších ryb než jsou 4cm to platí stejně, záleží pak hodně i na zkušenostech chovatele a hlavně na kvalitě používané vody a potravy. 

Pokud zakoupené ryby umísťujeme přímo do nově připravené nádrže, musíme mít na paměti to,že touto změnou vždy prodělávají ryby jistý druh šoku,který je způsoben změnou prostředí. Dle našich zkušeností se do jisté míry dá tento stres u rybek eliminovat krátkodobým zvýšením teploty zhruba na 32°C. Jakmile vidíme, že se ryby chovají čile a aktivně a nejsou vyplašené a „zaparkované“ v rohu akvária, můžeme najet zpět na provozní teplotu 28-30°C. Co se týče maximálního počtu terčovců v akváriu, musíme opět předeslat, že obecně se zde názory opět liší, záleží opět i na vstupní kvalitě vody, kterou máme k dispozici. Faktem je, že pro dospělou rybu je třeba počítat min. 30-50l vody, a čím více prostoru terčovcům dáme, tím snáze se ryby nechají chovat. Tak např. ten, kdo si pořídí do 300 litrového akvária 15 ks 5-7cm ryb musí do budoucna počítat s redukcí počtu koupených ryb, pokud chce aby všechny ryby plně vyrostly. Na druhé straně kupovat 2 ryby do 300 litrového akvária s tím, že si to teď zkusím, a když mi to půjde tak si za měsíc koupím další 2 ryby není úplně nejšťastnější volbou.
Důvodem může být i to, že mladé ryby a často i odrostlejší se chovají tzv. houfově, plavou v akváriu v určitém hejnu, kde často jeden odvážnější jedinec „strhne“ svým aktivním chováním i ostatní jedince, kteří se zpočátku drží vyplašeně v rohu, než si zvyknou na nové prostředí. Hlavní důvodem je však to, že adaptace dalších nových ryb k již stávající osádce nemusí proběhnout vždy úplně bezproblémově. Je vždy lepší pořizovat konečný plánovaný počet ryb najednou, než dokupovat jednotlivě ryby, popřípadě z různých zdrojů. 


Pohlavní rozdíly se dají většinou bezpečně určit až při tření spárovaných jedinců. Zkušenější oko chovatele sice dokáže podle velikosti těla a tvaru hlavy , popř. protaženějších ploutví rozeznat samce od samice, ale ne vždy se to může říci se 100% jistotou. Dá se zde jen odhadovat. Například nejčastější chybou u zakoupení nových ryb bývá, že akvarista vybírá největší jedince a výsledek pak může být i takový že mu v nádrži plave z deseti ryb jedna samice a zbytek jsou samci. Posledním podstatným kritériem při výběru ryb je samotný stav ryb.
Terčovec by měl mít kulatý tvar těla, nikoliv hranatý, či štikovitý. Dále můžeme dle velikosti očí odhadovat přibližné stáří ryby. Oko by mělo být k velikosti těla přiměřeně veliké, větší oko znamená zpravidla již starší rybu, která již pravděpodobně „za sebou něco má". Tělo ryby by nemělo být propadlé a ryba by se neměla chovat apaticky . K vybarvení asi nemá v tuto chvíli význam dávat komentář, protože při současném velkém výběru druhů, které jsou na trhu, je lepší pořídit si např. atlas terčovců, kde jsou jednotlivé varianty detailně popsány.

—————

Zpět


KontaktBrno - Líšeň,
ul. J. Faimonové


+420736157442


 

Pterophyllum Altum Orinoco

(skalára vysoká)

vlastní odchovy v ČR

Jde o původní, přírodní

formu, generace F2.

Více info článek

ALTUM ORINOCO.

 


Produkty

—————