01.11.2009 10:47

Chov terčovců

Jak již bylo řečeno v kapitole o původu terčovce, pro chov terčovce je ideální mít vodu slabě kyselou okolo.6,5 pH s vodivostí do 200uS a teplotě v rozmezí 28-30°C. Pokud se nacházíte v regionu, kde tyto vstupní hodnoty vody nejsou problém, máte již napůl vyhráno, protože Vám jednoduše s terčovci vše půjde snadněji. Pokud však nemáte k dispozici tak kvalitní vodu, nemusíte zoufat, protože pro běžný chov terčovců většinou stačí i podstatně horší podmínky. Zde v Brně se hodnoty pH pohybují okolo 7 (neutrál) a tvrdost vody je zde spíše vyšší, vodivost kolísá okolo 400uS, ale pro běžný chov jsou i tyto podmínky, dle našich zkušeností dostačující. Mladé ryby zhruba po měsíci života přivykáme postupně na tvrdší vodu, kdy zhruba po 2-3 měsících jsou již pak aklimatizovány na brněnskou vodu.

Další zvýšená pozornost by měla být věnována množství dusičnanů ve vodě.
Dusičnany jsou látky, které vznikají vyměšováním ryb.
Sled štěpení je zde následující - z výměšků vzniká dusík, který se přeměňuje na čpavek a dále na dusitany, které jsou pro ryby velmi toxické. Dusitany se za pomocí kyslíku a bakterií dále štěpí na zmiňované dusičnany, které už pro ryby tolik toxické nejsou. Ryby jsou však na dusičnany určitě chouloustivější než běžné druhy akvarijních ryb, proto je nutná pravidelná částečná výměna vody v závislosti na velikosti akvária a počtu chovaných ryb. Jako vždy i tady platí, čím větší akvárium, tím lépe se udržuje kvalita vody. Pokud je akvárium osázené prosperujícími rostlinami (např.druhu anubias, echinodorus či valisneria), dokáží i ony přirozenou cestou odbourávat dusičnany z vody. Pravdou však je, že vyladit akvárium tak, aby prospívali dobře rostliny i discusy již vyžaduje jistou zkušenost, protože většina zmiňovaných rostlin snáší spodní hranici provozu 28-29°C již s menšími či většími obtížemi. Záleží zde pak i na dalších hodnotách vody a opět platí, že v měkčí vodě rostliny více snesou.

V zajetí ryba dorůstá až okolo 20cm takže obecně pro chov terčovců doporučujeme akvária od 200 litrů a víc, protože udržovat onu biologickou rovnováhu nám ve větších nádržích půjde vždy snadněji.
Je potřeba se vyhnout prudkým změnám hodnot vody u těchto ryb, jelikož je hůře snášejí. Jako nejnebezpečnější bychom chtěli uvést tzv. pH šok, kdy můžeme rybu velmi rychle usmrtit tím že ji např. umístíme ze 7,0 do 4,0pH, což se může stát v případě přechodu z tvrdší do velmi měkké vody a opačně..
Další důležitou kapitolou je kvalitní krmení, protože i to má velký vliv na prosperující osádku akvária. Dle našich zkušeností můžeme doporučit granule pro discuse od firmy Sera nebo Tetra, popř. JBL , z mraženého krmení používáme nejvíc černou komáří larvu, artemii, krocaní (hovězí) srdce a koretru, vhodné je i jednou za čas přidat do vody či přímo do krmení vitamíny (vyrábí Sera, Tetra atd.) . Co se týče četnosti krmení, 2x denně u odrostlých ryb je postačující. Je dobré krmivo střídat, a i když někdy zpočátku ryby určité druhy krmiv nepřijímají, většinou nakonec po určitém čase na již zmiňovaná krmení přivyknou.
Platí zásada, že méně je více, protože zbytky nesežrané potravy mohou opět narušit kvalitu vody a při vyšších teplotách vody procesy rozkladů potravy probíhají podstatně rychleji. Terčovec má vzhledem k velikosti těla poměrně malou tlamku, takže určitě doporučujeme u mladých rybek, potravu více rozdělovat na menší kousky. V zásadě lze říct, že když u terčovců dodržujeme tato pravidla, hlídáme kvalitní vodu a krmení, neměl by chov těchto ryb i průměrně zkušenému akvaristovi činit velké potíže. Nyní už jen zbývá výběr vhodných jedinců do našeho akvária.

—————

Zpět


KontaktBrno - Líšeň,
ul. J. Faimonové


+420736157442


 

Pterophyllum Altum Orinoco

(skalára vysoká)

vlastní odchovy v ČR

Jde o původní, přírodní

formu, generace F2.

Více info článek

ALTUM ORINOCO.

 


Produkty

—————